Teren i staze

Spa Hills Disc golf teren u Toplicama Sveti Martin prostire se na površini od 15-ak hektara i to djelom na golf terenu (9 rupa), a dijelom na obližnjim livadama i šumama. Na ovoj lokaciji 2015. godine je uređen disc golf teren od 9 staza koji prati postojeće golf staze, a od tada se na njemu održavaju i međunarodni turniri Spa Hills, Stray Disc Tour i Frosty Hills Series.

Za potrebe EDGC 2018 urediti će se novi dizajn terena od 18 staza za kojeg će se koristiti neke nove površine. Kako bi dizajn terena bio u potpunosti u skladu sa standardima koji se očekuju za Europsko prvenstvo, novi dizajn osmislio je Jon Baldwin, profesionalni igrač iz SAD-a i PDGA Masters Pro svjetski prvak iz 2011. godine.
Dizajniranje terena odrađeno je u studenom / novembru 2017. godine, a trenutno je u postupku dogovaranje korištenja nekih dodatnih površina te, u dogovoru s Baldwinom, korigiranje plana staza. U planu je da će teren biti dovršen u ožujku / martu te da će se testirati na nekoliko turnira od travnja / aprila nadalje.
Ovisno o tome kako će se teren pokazati kad na njemu zaigraju disc golferi moguće su dodatne korekcije pa će tako konačan plan terena biti objavljen najkasnije do 15. Srpnja / jula, odnosno mjesec dana prije samog prvenstva.

Za samo prvenstvo biti će nabavljeni i kvalitetni PDGA odobreni koševi (o točnom dobavljaču istih još se pregovara) te uređena zaletišta (tee) dimenzija minimalno 2x4 m (ili više za staze na kojima je to potrebno).

Galerija slika