EDGC 2018 Croatia
Toplice Sveti Martin
August 15-19, 2018
by Lagoda Disc Golf
EDGC 2018 Croatia
Toplice Sveti Martin
August 15-19, 2018
by Lagoda Disc Golf

Kapetani ekipa

Kapetane ekipa imenuju nacionalni savezi ili udruženja igrača. Kapetan može biti član ekipe, ali može biti i osoba koja nije igrač.

Obaveze kapetana ekipa su:
- biti osnovna osoba za komunikaciju između organizatora (LOC) i ekipe njegove/njezine države te sve prispjele obavijesti proslijeđivati članovima svoje ekipe
- prijaviti igrače svoje države za natjecanje
- voditi računa o plaćanju kotizacija
- voditi računa da članovi ekipe budu prisutni na svim događanjima na kojima trebaju biti
- predstavljati svoju ekipu za vrijeme Prvenstva

S lijeve strane možete preuzeti PDF dokument s informacijama za kapetane ekipa.

Kapetani ekipa koji su za sada prijavljeni su:

EDGC 2018 Team Captains5