Države i igrači

Europsko prvenstvo je otvoreno samo za igrače iz Europskih država i to prema popisu sa Wikipedia stranice.

U pravilu bi samo Nacionalni savezi članovi Europskog disc golf saveza trebali imati pravo prijave igrača i ekipa na EDGC, ali kako je disc golf u Europi još u razvoju, a želja je da na Prvenstvu sudjeluje što više država, EDGF koristi pravo da za sudjelovanje pozove i druge države i igrače koji nisu članovi EDGF-a.

Poziv na sudjelovanje dobilo je 29 predstavnika država koje su na datum 31.10.2017. imale najmanje jednog člana u svjetskom udruženju igrača PDGA.

edgcCoutryspots
Da bi sudjelovali igrači se moraju kvalificirati putem Disc golf saveza ili udruženja igrača svoje države. Nacionalno udruženje je odgovorno za imenovanje igrača, po uvjetom da igrači zadovolje niže navedene predispozicije glede nacionalnosti.
Sugerirane motode kvalifikacije igrača su nacionalna turneja (ako postoji u državi), nacionalno prvenstvo ili jednostavno imenovanje igrača od nacionalnog odbora.
Kvalificirani igrači (sukladno mjestima dodijeljenim državi) će biti nominirani od strane nacionalnog disc golf udruženja za sudjelovanje na EDGC 2018. Igrači moraju prihvatiti nominaciju za EDGC i potvrditi svoje sudjelovanje nacionalnom savezu do određenog datuma. Igrači koji se nisu kvalificirali imaju priliku dobiti mjesto na prvenstvu i u narednom fazama ukoliko se oslobodi mjesto, ali opet isključivo putem nominacije Nacionalnog saveza.

Nacionalnost
Igrač može nastupati kao predstavnik određene države ako zadovoljava slijedeće uvjete:
- ima članstvo u Nacionalnom disc golf udruženju
- ima putovnicu navedene države ili je rezident navedene države najmanje 1 godinu
- ga nominira Nacionalno disc golf udruženje

Iznimke se mogu napraviti za manje države koje nemaju Nacionalno udruženje.

Članstvo u PDGA
Individualno članstvo u PDGA nije bilo obavezno za sudjelovanje na dosadašnjim prvenstvima. Nastavno na suradnju između EDGF i PDGA i činjenice da je članstvo u PDGA i njihov sustav rejtinga značajan faktor u disc golf svijetu i natjecanjima, članstvo u PDGA se preporuča.
Ujedno, broj članova u PDGA po pojedinoj državi koristi se za razradu tablice i dodjelu nacionalnih mjesta u prvenstvu.

Sudionici EDGC 2018
200 igrača iz 27 država prijavilo je svoje sudjelovanje na Europskom prvenstvo 2018. Popis igrača nalazi se na PDGA stranici a biti će dostupan i na stranici Disc golf Metrix.